Zeecontainerprogramma

Tijdens het Zeecontainerprogramma ontwikkel je een nieuwe mini-locatietheatervoorstelling van ongeveer 15 minuten in, om of op een zeecontainer binnen een ontwikkeltraject met artistieke en productionele begeleiding. Je presenteert de voorstelling van 10 tot en met 19 juli meerdere keren per dag tijdens Over het IJ Festival 2020. Het is ook mogelijk om een doorlopende voorstelling of installatie te maken. Je toont je voorstelling aan een kritisch, maar open en enthousiast publiek, dat graag bijdraagt aan je werk, en dat je kan inzetten bij de ontwikkeling ervan.

Meld je aan!
Meld je uiterlijk donderdag 19 maart om 13.00 uur aan voor het Zeecontainerprogramma door je korte ideeschets met cv’s van (directe) medewerkers op te sturen naar zeecontainers@overhetij.nl. In dit document vind je een aantal aandachtspunten waar je op moet letten bij een eerste ideeschets voor het Zeecontainerprogramma. Aan bod komt: inhoud en thematiek van je plan, het concept, motivatie, stijl en vorm, locatie, publiek, publiciteit en praktische zaken. Voor eventuele vragen kun je mailen naar bovenstaand adres, of bellen naar 020-4922229.

Vorm
We dagen je uit om tijdens het ontwikkelen van je voorstelling zoveel mogelijk out of the box te denken. Er kan veel meer met een zeecontainer dan je denkt! Zo hebben makers in het verleden de container op z’n kop gezet, er een gat in gezaagd, hem beklommen, laten bewegen, of juist ingezet als de besloten plek die het is. Als je ons kunt overtuigen van een goed plan, gaan wij bekijken wat mogelijk is. Er kunnen en mogen maximaal 15 mensen in.

De afmetingen van een standaardcontainer:
Binnenmaat: 5,89 x 2,35 x 2,39, breedte deuren: 2,34 x 2,28, capaciteit: 33,2 m3

Inhoud
Inhoudelijk vragen we je je te verhouden tot de context van het festival en de stedelijke omgeving ervan: de grote en kleine verhalen van een alsmaar veranderende stad. Wat moét jij, nu vertellen en maken, op dit stukje grond, hier in deze zeecontainer, in de context van Over het IJ Festival, de NDSM-werf, Amsterdam-Noord en Amsterdam?

Maak- en presentatiefase
Na het ontwikkelen van je theatrale concept - waarbij je begeleiding krijgt vanuit ons artistieke en productionele team - ga je aan de slag met de theatrale vertaling ervan. De feitelijke maakfase vindt plaats tijdens de twee weken voorafgaand aan Over het IJ Festival. Tijdens het festival speel je tien dagen je voorstelling, gemiddeld 8 keer per dag voor circa 15 toeschouwers per keer. Terwijl je je voorstelling maakt en speelt, ontwikkel je deze steeds verder en toetst hem voortdurend op zeggingskracht. Het directe contact met het publiek speelt hierbij een belangrijke rol.

Centrale vragen in ontwikkeltraject
We bieden makers een ontwikkeltraject aan met artistieke en productionele begeleiding en 2 workshopmiddagen. De volgende vragen staan hierbij centraal: hoe verhoud je je tot de context van het Zeecontainerprogramma (de NDSM-werf, het Over het IJ Festival en nog breder, de stad), wat communiceert je voorstelling voor je publiek, voor welke vorm kies je, met wie werk je samen, en voor welke discipline(s) kies je? Ook onderzoek je het werken vanuit de locatie, de letterlijke vorm van de zeecontainer en wat decor betekent in deze kleine ruimte.

Begeleiding
Iedere maker of groep krijgt vanuit Over het IJ Festival een vaste artistieke begeleider toegewezen. Producent Elise de Fooij zorgt voor de praktische ontwikkeling en zakelijke ondersteuning. Iedere maker kan tijdens de montageweek een beroep doen op het technische team. Een aantal gezelschappen en makers die zelf hun carrière in een zeecontainer of elders op het Over het IJ Festival startten, dragen ook een aantal makers aan voor het Zeecontainerprogramma van dit jaar. Ook zij krijgen een rol in het geven van feedback.

Voor wie
Het Zeecontainerprogramma is voor nieuwe makers en/of kunstenaars die in het laatste jaar van hun kunstvakopleiding zitten, pas zijn afgestudeerd of sinds kort werkzaam zijn als zelfstandig maker (niet langer dan zo’n 2 jaar).

Selectie
Een deel van de 12 makers die mee zullen doen met het Zeecontainerprogramma zijn voorgedragen door partners in talentontwikkeling; gezelschappen of makers die bij ons zijn gestart. Het andere deel van de makers wordt geselecteerd middels deze open call voor makers die niet al via een gezelschap of productiehuis worden begeleid. Voorwaarde is deelname aan het hele traject; van conceptontwikkeling, workshopdagen met de andere makers, gesprekken met begeleiders, de maakfase en speeldagen tijdens het festival.

Financiën en productie
In een financiële vergoeding per maker is voorzien. Ook is er een klein budget voor decor, licht en rekwisieten (ook reiskosten vallen hier onder). Over het IJ Festival zorgt voor de basisinfrastructuur; we leggen elektriciteit tot in de container aan en er is water aanwezig in de backstageruimte. Ook beschikt Over het IJ Festival over de nodige basisapparatuur, zoals eenvoudige dimmers en geluidsetjes.

ACHTERGROND EN INSPIRATIE

Over het IJ Festival
Over het IJ Festival is hét stedelijke locatietheaterfestival van Nederland. Van 10 tot en met 19 juli is de 28e editie overal op de NDSM-werf en op bijzondere locaties in de rest van Amsterdam-Noord. Met innovatieve locatietheaterproducties in een stedelijke context laat Over het IJ Festival zien wat speelt in de samenleving en verbindt kunstenaars, publiek en bewoners. Het festival ondersteunt de ontwikkeling van nieuw talent en doet dit jaarrond door nieuwe producties te ontwikkelen en te presenteren samen met jonge makers en gezelschappen. Makers laten zich voor het festival inspireren door de stad, de thema's die er leven en de verhalen die er te horen zijn. Over het IJ Festival trekt een breed publiek dat vaak niet alleen toeschouwer, maar actief onderdeel is van het festival.

Over het IJ Festival is benieuwd naar alle verhalen en perspectieven van bewoners en gebruikers van de stad, en de stukjes grond waarop ze bewegen. We dagen theatermakers en kunstenaars waarmee we werken uit om zichzelf hierin te verdiepen: zij zijn uiteindelijk ook bewoners en gebruikers van de stad. Uit alle voorstellingen samen ontstaat een programma dat een beeld geeft van de stad waarin we met elkaar leven, en waarin alle ruimte is voor het experimenteren met nieuwe theatertalen en vormen.

NDSM-werf, Amsterdam-Noord, Amsterdam
Het Zeecontainerprogramma vindt plaats in ons bruisend festivalhart op de NDSM-werf. De snel veranderende werf - minibiotoop en laboratorium voor stadsverandering - is de directe fysieke locatie en context waartoe zowel de festivalorganisatie als de deelnemende makers van het Zeecontainerprogramma zich verhouden. De NDSM-werf maakt deel uit van Amsterdam-Noord, en als je nog verder uitzoomt, van de stad Amsterdam. Een stad die steeds groter groeit; de zogenaamde metropool Amsterdam reikt inmiddels aan de ene kant tot aan de Noordzee bij de havens van IJmuiden en aan de andere kant tot in de harnassen van het Muiderslot.

Het aantal inwoners van deze stad groeit met de dag. Al die mensen geven met elkaar de stad een hart en een stem, belichamen de belofte van wat het in de toekomst nog meer kan zijn. Een stem waaraan we tegenwoordig, zeker in Noord, niet genoeg ruimte kunnen geven. Te vaak voelen bewoners zich niet gehoord, of te laat betrokken bij stadsontwikkelingen en toekomstplannen. De (oude) bewoners voelen zich vaak vergeten, of overgeslagen. Sommige mensen willen dat alles blijft zoals het is, anderen willen weer terug naar hoe het ooit was, weer anderen willen zelfvoorzienend zijn en/of hebben grootste plannen voor de toekomst.

TIJDSPLANNING

Uiterlijk donderdag 19 maart
Indienen van een eerste ideeschets van maximaal drie A4 met bijgevoegd cv en waar mogelijk/nodig beeldmateriaal via zeecontainers@overhetij.nl. Hieruit maken we een eerste selectie van deelnemers.

Zo 29 maart 13.00 tot 17.00 uur
Eerste workshopmiddag op de NDSM-werf met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een kennismaking met de andere makers en hun plannen, de context van de NDSM-werf en het werken op locatie. De workshop is een vast onderdeel van het hele traject.

April (t/m juli)
- Conceptontwikkeling: gemiddeld twee gesprekken per maker met artistiek begeleider;    
- Inleveren titel en publiciteitstekst. 
        
Mei
- Gesprekken met artistiek begeleider; 
- Concept, begroting en planning definitief;
- Inventarisatie van decor, licht en geluid.

Zo 24 mei 13.00 tot 17.00 uur
Tweede workshopmiddag op de NDSM-werf met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een nadere kennismaking met de andere makers en hun plannen, de NDSM- werf en het werken op locatie, inhoudelijke uitwisseling en kennisdeling. De tweede workshop is een vast onderdeel van het hele traject.

Vanaf di 30 juni
- Start theatrale vertaling concept op de NDSM-werf;
- Concrete vertaling naar de context van de NDSM-werf; opbouw, repetitie en montageweek in eigen zeecontainer.

Ma 6 en di 7 juli (15.00-18.00 uur)
Try-outs; makers en ZCP team bekijken werk van elkaar.

10 juli: première Zeecontainerprogramma
10 t/m 19 juli: spelen tijdens Over het IJ Festival
Wo 15 juli 14 uur: (tussen)evaluatie met alle makers en ZCP-team
20 juli: afbreken en financiële afronding