Tijdens het Zeecontainerprogramma ontwikkel je een nieuwe mini-locatietheatervoorstelling van ongeveer 15 minuten in, om of op een zeecontainer binnen een ontwikkeltraject met artistieke en productionele begeleiding. Je presenteert de voorstelling van 9 tot en met 18 juli meerdere keren per dag tijdens Over het IJ Festival 2021.

Het is ook mogelijk om een doorlopende voorstelling of installatie te maken. Je toont je voorstelling aan een kritisch, maar open en enthousiast publiek, dat graag bijdraagt aan, en dat je kan inzetten bij de ontwikkeling of uitvoering van je werk. Je onderzoek en experiment in het maken van je voorstelling kan doorgaan tot en met de laatste dag van het festival, want juist in de ontmoeting met publiek kan je werk zich ontwikkelen.

COVID-19 en Over het IJ Festival
Waar de zeecontainer van zichzelf al een uitdaging vormt, doet de huidige tijd dat zeer zeker ook. Uitgaande van 1,5 meter restricties en een veilige afstand tussen makers en publiek. Over het IJ Festival daagt je uit bovengenoemde restricties in te zetten in het zoeken naar nieuwe vormen om ook in 2021 in, om, of op een zeecontainer toch nabijheid en intimiteit met je publiek te creëren, op een veilige manier zonder artistieke concessies te doen.

Bijzonder aan Over het IJ Festival zijn de vaak flexibele discipline-overstijgende vormen waarmee makers werken op locatie en hun relatie tot publiek onderzoeken. Denk aan installatieachtig werk, één-op-één voorstellingen, projecten met een klein publiek in een bijzondere opstelling, publiek als onderdeel van het werk zelf, of publiek dat noodzakelijk is in de uitvoering van een werk. Het zijn projecten die goed aansluiten op de huidige kaders en criteria waarbinnen theater mogelijk is. 

Meld je aan!
Meld je uiterlijk vrijdag 23 april aan voor het Zeecontainerprogramma door je korte ideeschets met cv’s van (directe) medewerkers op te sturen naar zeecontainers@overhetij.nlIn dit document vind je een aantal aandachtspunten waar je op moet letten bij het schrijven van je ideeschets voor het Zeecontainerprogramma. Aan bod komt: inhoud en thematiek van je plan, het concept, motivatie, stijl en vorm, locatie, publiek, publiciteit en praktische zaken. Voor eventuele vragen kun je mailen naar bovenstaand mailadres, of bellen naar 020-4922229. Je hoeft nog geen enorm uitgewerkt idee in te leveren. Een helder uitgangspunt en duidelijke urgentie waarom je dit juist nu bij ons wilt maken is voor nu voldoende. We zullen je als je geselecteerd bent als onderdeel van het ontwikkeltraject begeleiden bij de verdere uitwerking van je opzet.

Check hier wat we graag van je zouden weten over jouw concept! 

Vorm
We dagen je uit om tijdens het ontwikkelen van je voorstelling zoveel mogelijk out of the box te denken. Er kan veel meer met een zeecontainer dan je denkt, ook in 2021 in Coronatijd. Zo hebben makers in het verleden de container op z’n kop gezet, er een gat in gezaagd, hem beklommen, laten bewegen, of juist ingezet als de besloten plek die het is. Voor ons is het van belang dat de 1,5 meter afstand bewaakt kan worden in, op of om een zeecontainer. Aan jou de uitdaging hier een artistiek inhoudelijk plan voor te bedenken waarbij dat mogelijk is. 

Voorbeelden containers:

De afmetingen van een standaardcontainer: binnenmaat: 5,89 x 2,35 x 2,39, breedte deuren: 2,34 x 2,28, capaciteit: 33,2 m3. Er kunnen normaal gesproken maximaal 15 mensen in een container, binnen de huidige restricties dus hoogtes 2 mensen.

 

Er bestaan echter verschillende type containers bijvoorbeeld open side containers (zie linker afbeelding), waardoor je publiek buiten kan plaatsen (of andersom). Of kortere (zie midden afbeelding) of juist langere 40ft containers (zie rechter afbeelding). 

Inhoud
Los van de vorm vragen we je ook je te verhouden tot de huidige (uitdagingen en thema’s van deze) tijd, de context van het festival en de stedelijke omgeving hiervan: de grote en kleine verhalen van deze tijd en een alsmaar veranderende stad. Wat moét jij, nu vertellen en maken, op dit stukje grond, hier in deze zeecontainer, in deze tijd en de context van Over het IJ Festival, de NDSM-werf, Amsterdam-Noord en Amsterdam?

Maak- en presentatiefase
Na het ontwikkelen van je theatrale concept,- waarbij je begeleiding krijgt vanuit ons artistieke en productionele team -, ga je aan de slag met de theatrale vertaling ervan. De feitelijke maakfase vindt plaats tijdens de twee weken voorafgaand aan Over het IJ Festival. Tijdens het festival speel je 9 dagen je voorstelling, gemiddeld 8 keer per dag. Terwijl je je voorstelling maakt en speelt, ontwikkel je deze steeds verder en toetst hem voortdurend op zeggingskracht. Het directe contact met het publiek speelt hierbij een belangrijke rol.

Centrale vragen in ontwikkeltraject
We bieden makers een ontwikkeltraject aan met individuele artistieke en productionele begeleiding en 2 workshopmiddagen met alle andere makers. De volgende vragen staan hierbij centraal: hoe verhoud je je tot je publiek, hoe creëer je op een veilige manier toch nabijheid en intimiteit? Hoe verhoud je je tot de context van het Zeecontainerprogramma (de NDSM-werf, het Over het IJ Festival en nog breder, de stad)? Wat communiceert je voorstelling voor je publiek, voor welke vorm kies je, met wie werk je samen, en voor welke discipline(s) kies je? Ook onderzoek je het werken vanuit de locatie, de letterlijke vorm van de zeecontainer en wat decor betekent in deze kleine ruimte.

Begeleiding
Iedere maker of groep krijgt vanuit Over Het IJ Festival een vaste artistieke begeleider toegewezen. Producent Elise de Fooij zorgt voor de praktische ontwikkeling en zakelijke ondersteuning. Iedere maker kan tijdens de montageweek een beroep doen op het technische team. Een aantal gezelschappen en makers die zelf hun carrière in een zeecontainer of elders op het Over het IJ Festival startten, dragen ook een aantal makers aan voor het Zeecontainerprogramma van dit jaar. Ook zij krijgen een rol in het geven van feedback.

Voor wie
Het Zeecontainerprogramma is voor nieuwe makers en/of kunstenaars die in het laatste jaar van hun kunstvakopleiding zitten, pas zijn afgestudeerd of sinds kort werkzaam zijn als zelfstandig maker (niet langer dan zo’n 2 jaar). 

Selectie
Een deel van de 12 makers die mee zullen doen met het Zeecontainerprogramma zijn voorgedragen door partners in talentontwikkeling; gezelschappen of makers die bij ons zijn gestart. Het andere deel van de makers wordt geselecteerd middels deze open call voor makers die niet al via een gezelschap of productiehuis worden begeleid. 

Voorwaarde
Voorwaarde na selectie is deelname en een commitment aan het hele traject; van conceptontwikkeling, workshopdagen met de andere makers, individuele gesprekken met begeleiders, de maakfase en 9 van de 10 speeldagen tijdens het festival.

Financiën en productie
Per zeecontainervoorstelling is er een projectbudget van minimaal € 3750. Samen met de producent ga je dit budget bestemmen. Over het IJ Festival zorgt voor de basisinfrastructuur en we leggen elektriciteit aan tot in de container. Ook beschikt Over het IJ Festival over de nodige basisapparatuur, zoals eenvoudige dimmers en geluidsetjes.


TIJDSPLANNING

Uiterlijk vrijdag 23 april 
Indienen van een eerste ideeschets van maximaal drie A4 met bijgevoegd cv en waar mogelijk/nodig beeldmateriaal via zeecontainers@overhetij.nl. Hieruit maken we een eerste selectie van deelnemers.

Zaterdag 8 mei 10.00 tot 14.00 (Save the date)
Eerste workshopochtend, op de NDSM-werf of digitaal, met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een kennismaking met de andere makers en hun plannen, de context van de NDSM-werf en het werken op locatie. De workshop is een vast onderdeel van het hele traject. 
        
Mei/juni
- Inleveren titel en publiciteitstekst. 
- Gesprekken met artistiek begeleider; 
- Concept, begroting en planning definitief;
- Inventarisatie van decor, licht en geluid.

Zaterdag 5 juni 10.00 tot 14.00 (Save the date)
Tweede workshopochtend op de NDSM-werf met het artistieke team van het Zeecontainer- programma; een nadere kennismaking met de andere makers en hun plannen, de NDSM- werf en het werken op locatie, inhoudelijke uitwisseling en kennisdeling. De tweede workshop is een vast onderdeel van het hele traject.

Vanaf dinsdag 29 juni
- Start theatrale vertaling concept op de NDSM-werf;
- Concrete vertaling naar de context van de NDSM-werf; opbouw, repetitie en montageweek in eigen zeecontainer.

Maandag 5 en dinsdag 6 juli (15.00 tot 18.00 uur)
Try-outs; makers en Zeecontainerprogramma team bekijken werk van elkaar. Samenwerkingspartners zijn ook aanwezig.

Vrijdag 9 juli: Première Zeecontainerprogramma.
9 t/m 18 juli: Spelen tijdens Over het IJ Festival 2021
Woensdag 14 juli 14.00 uur: (tussen) Evaluatie met alle makers en ZCP-team.
Maandag 19 juli: Breek en financiële afronding.